Bàn Thờ Công Giáo, Bàn Thờ Thiên Chuá, Tòa Thờ Thiên Chúa đẹp trong thờ phượng

Trong các Gia đình theo Đạo Công Giáo thường mỗi gia đình đều có một Bàn Thờ Thiên Chúa thật trang nghiêm để thờ phụng. Hiện nay, có rất nhiều mẫu Bàn Thờ Thiên Chúa được thiết kế phù hợp cho từng không gian thờ cúng rất đẹp và trang nghiêm.

Nội Thất Thiên Minh Cần ThơTượng Gỗ Thiên Chúa cung cấp nhiều mẫu Bàn Thờ Thiên Chúa đẹp để thờ phượng. Sau đây là một số mẫu Bàn Thờ Thiên Chúa đẹp tham khảo:

 1. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 01:  Tòa Thờ sơn son thếp vàng 4 cột.
 2. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 02:  Tòa Thờ gỗ pomu 4 cột.
 3. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 03:  Tòa Thờ gỗ pomu  4 cột.
 4. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 04:  Tòa Thờ gỗ pomu 6 cột.
 5. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 05:  Tòa Thờ gỗ pomu 4 cột.  Kết hợp Thờ Chúa và thờ Gia Tiên
 6. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 06:  Tòa Thờ gỗ pomu 6 cột. Kích thước ngang 1,4m – 1,8m tùy theo yêu cầu, cao 1,45 m – 1,8m tùy theo yêu cầu
 7. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 07:  Tòa Thờ gỗ pomu. Bệ 68cm – 110 cm tùy theo yêu cầu.
 8. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 08:  Tòa Thờ gỗ pomu. Bệ 68cm – 110 cm tùy theo yêu cầu.
 9. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 09:  Tòa Thờ gỗ pomu. Bệ 90 – 110cm – 110 cm tùy theo yêu cầu, Cao 110 cm -130 cm
 10. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 10:  Tòa Thờ gỗ pomu. Bệ 90 – 110cm – 110 cm tùy theo yêu cầu, Cao 110 cm -130 cm
 11. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 11:  Tòa Thờ gỗ pomu. Bệ 80 cm – 110 cm tùy theo yêu cầu.
 12. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 12:  Tòa Thờ gỗ pomu. Bệ 80 cm – 110 cm tùy theo yêu cầu.
 13. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 13:  Tòa Thờ gỗ pomu. Bệ 80 cm – 110 cm tùy theo yêu cầu.
 14. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 14:  Tòa Thờ gỗ pomu. Bệ 80 cm – 110 cm tùy theo yêu cầu.
 15. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 15:  Tòa Thờ gỗ pomu. Bệ 80 cm – 110 cm tùy theo yêu cầu.
 16. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 16:  Tòa Thờ gỗ pomu. Bệ 68cm – 110 cm tùy theo yêu cầu.
 17. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 17:  Tòa Thờ gỗ pomu. Bệ 68cm – 110 cm tùy theo yêu cầu.
 18. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 18:  Tòa Thờ gỗ trắc. Bệ 110 cm tùy theo yêu cầu. Tượng 50 – 60 cm
 19. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 19:  Tòa Thờ gỗ trai. Bệ 110 cm tùy theo yêu cầu. Tượng 50 – 60 cm
 20. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 20:  Tòa Thờ gỗ gõ đỏ. Bệ 110 cm tùy theo yêu cầu. Tượng 50 – 60 cm
 21. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 21:  Tòa Thờ gỗ hương. Bệ 110 cm tùy theo yêu cầu. Tượng 50 – 60 cm
 22. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 22:  Tòa Thờ gỗ hương. Bệ 110 cm tùy theo yêu cầu. Tượng 50 – 60 cm
 23. Bàn Thờ Thiên ChúaTòa Thờ Thiên ChúaBàn Thờ Thiên Chúa Đẹp: Mẫu 23:  Tòa Thờ gỗ hương. Bệ 110 cm tùy theo yêu cầu. Tượng 50 – 60 cmTượng Gỗ Thiên Chúa rất mong mang đến cho Qúy khách hàng những sản phẩm Bàn Thờ Thiên Chúa, Bàn Thờ Công Giáo đẹp và trang trọng. Hãy liên hệ Nội Thất Thiên Minh Cần Thơ để được tư vấn tốt nhất.

Nội Thất Thiên MinhTượng Gỗ Thiên Chúa.

58 Đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

http://noithatthienminh.com/

http://tuonggothienchua.com/

Hotline: Thanh Tùng 0907668166