: Chia sẽ thông tin các công ty trên địa bàn giúp bạn có được thông tin doanh nghiệp trong khu vực nhằm giúp bạn kiểm tra thông tin đối tác tại hay kết hợp đầu tư hoặc đơn giản hơn là tìm kiếm khách hàng.