• thumbnailTrượt qua hình ảnh để phóng tothumbnail
  • thumbnailTrượt qua hình ảnh để phóng tothumbnail
  • thumbnailTrượt qua hình ảnh để phóng tothumbnail
  • thumbnailTrượt qua hình ảnh để phóng tothumbnail
  • thumbnailTrượt qua hình ảnh để phóng tothumbnail

Cây 12 Con Giáp

Tình trạng: Hàng đã bán

Vật liệuVật Liệu

Giá sản phẩm Liên hệ 0907.668.166

Giới thiệu

Cây 12 Con giáp bằng gỗ hương (cao 60cm x rộng 30cm). Nhận tạc con giáp theo thứ tự trong nhà ba, mẹ, con..Ngày xưa, thuở Trời, Đất mới hình thành, mọi việc chưa được sắp xếp ổn định, chốn trần gian chưa ngăn nắp

Cây 12 Con giáp bằng gỗ hương (cao 60cm x rộng 30cm). Nhận tạc con giáp theo thứ tự trong nhà ba, mẹ, con..Ngày xưa, thuở Trời, Đất mới hình thành, mọi việc chưa được sắp xếp ổn định, chốn trần gian chưa ngăn nắp. Giữa cõi trời và hạ giới có nhiều sự khác nhau, nhất là về thời gian và con người.

Vận chuyển miễn phí Nội thành Cần Thơ