• thumbnailTrượt qua hình ảnh để phóng tothumbnail
  • thumbnailTrượt qua hình ảnh để phóng tothumbnail

Tượng Bát Tiên

Tình trạng: Hàng đã bán

Vật liệuVật Liệu

Giá sản phẩm hết hàng

Giới thiệu

Trên tấm diềm phía bên Nữ phái của Bát Quái Ðài, có đắp tượng Bát Tiên trên những cụm mây lành ngũ sắc. Trong Bát Tiên, có bốn vị cỡi thú bay và bốn vị cỡi thú chạy.

Bát Tiên gồm 8 vị Tiên kể tên ra sau đây:

1. Lý Thiết Quày. (Thiết Quày hay Thiết Quải là cây gậy sắt) nhưng thường gọi là Lý Thiết Quả.

2. Hớn Chung Ly.

3. Lữ Ðộng Tân, (Ðộng là cái hang núi) nhưng thường gọi là Lữ Ðồng Tân.

4. Lam Thể Hòa.

5. Trương Quả Lão.

6. Hà Tiên Cô.

7. Hàn Tương Tử.

8. Tào Quốc Cựu.

Trên tấm diềm phía bên Nữ phái của Bát Quái Ðài, có đắp tượng Bát Tiên trên những cụm mây lành ngũ sắc. Trong Bát Tiên, có bốn vị cỡi thú bay và bốn vị cỡi thú chạy.

Vận chuyển miễn phí Nội thành Cần Thơ