Bàn Thờ Gian Cung Thánh

Bàn Thờ Gian Cung Thánh Thiên Chúa – Bàn Thờ Gian Cung Thánh Công Giáo được Tượng Gỗ Công Giáo tại Cần Thơ chế tác trên chất liệu gỗ tự nhiên với nhiều mẫu mã đẹp, tinh tế. Các tác phẩm Bàn Thờ, Tượng Gỗ Thánh Giuse,Tượng Gỗ Mẹ Maria,Tượng Gỗ Chúa chịu nạn của Tượng Gỗ Công Giáo rất có hồn, thần thái. Để có Bàn Thờ Gian Cung Thánh Thiên Chúa – Bàn Thờ Gian Cung Thánh Công Giáo đẹp xin liên hệ Tượng Gỗ Công Giáo Cần Thơ.