Tượng Gỗ Chân Dung Chúa

Tượng Gỗ Chân Dung Chúa được Tượng Gỗ Công Giáo tại Cần Thơ chế tác trên chất liệu gỗ tự nhiên với nhiều mẫu mã đẹp, tinh tế. Các tác phẩm Tượng Gỗ Chân Dung Chúa được chế tác rất có hồn, thần thái. Để có Tượng Gỗ Chân Dung Chúa đẹp xin liên hệ Tượng Gỗ Công Giáo Cần Thơ.