Đồ Gỗ Phụng Tự Công Giáo

Đồ Gỗ Phụng Tự Công Giáo được Tượng Gỗ Công Giáo tại Cần Thơ chế tác trên chất liệu gỗ tự nhiên với nhiều mẫu mã đẹp, tinh tế. Các tác phẩm Đồ Gỗ Phụng Tự Công Giáo  được chế tác rất có hồn, thần thái. Để có Tượng Gỗ Các Thiên Thần đẹp xin liên hệ Tượng Gỗ Công Giáo Cần Thơ.