Tượng Gỗ Chúa Chịu Nạn

Tượng Gỗ Chúa Chịu Nạn được Tượng Gỗ Công Giáo tại Cần Thơ chế tác trên chất liệu gỗ tự nhiên với nhiều mẫu mã đẹp, tinh tế. Các tác phẩmTượng Gỗ Chúa Chịu Nạn được chế tác rất có hồn, thần thái. Để có Tượng Gỗ Chúa Chịu Nạn đẹp xin liên hệ Tượng Gỗ Công Giáo Cần Thơ.