Tượng Gỗ Tranh Tiệc Ly

Tượng Gỗ Tranh Tiệc Ly – Tranh Gỗ Bàn Tiệc Ly được Tượng Gỗ Công Giáo Cần Thơ chế tác dựa theo chủ đề về bữa ăn sau cùng Chúa Giê-xu chia sẻ với các môn đồ trước khi ngài chết. Tiệc Ly cũng là tiêu đề của nhiều tác phẩm hội họa, nổi tiếng nhất có lẽ là bức tranh của danh họa Leonardo da Vinci. Để có tác phẩm Tượng Gỗ Tranh Tiệc Ly xin liên hệ cùng Tượng Gỗ Công Giáo Cần Thơ để được tư vấn và đặt hàng.