Tượng Gỗ Thiên Chúa

Tượng Gỗ Thiên Chúa – Tượng Gỗ Công Giáo tại Cần Thơ với tiêu chí luôn hướng đến nét đẹp, cái hồn trong tác phẩm, sự độc đáo dựa trên thế tự nhiên, trên tay nghề điêu luyện của Người thợ thực hiên trên từng tác phẩm  Tượng Gỗ Thiên Chúa, Tượng Chúa Chịu Nạn, Tượng Chúa Thăng Thiên, Tượng Chúa Chăn Chiên, Tượng Chúa Kitô Vua, Tượng Nhan Chúa..Tượng Gỗ Thiên Chúa Cần Thơ chuyên cung cấp các sản phẩm tượng gỗ công giáo chất lượng, giá thành hợp lý, đạt mỹ thuật cao trong từng tác phẩm chế tác