Tượng Gỗ Đức Mẹ

Tượng Gỗ Đức Mẹ Công Giáo được Tượng Gỗ Công Giáo tại Cần Thơ chế tác trên chất liệu gỗ tự nhiên với nhiều mẫu mã đẹp, tinh tế. Các tác phẩm Tượng Gỗ Đức Mẹ  được chế tác rất có hồn, thần thái. Để có Tượng Gỗ Đức Mẹ đẹp xin liên hệ Tượng Gỗ Công Giáo Cần Thơ.