Tượng Gỗ Tam Thế Phật

Tượng Tam Thế Phật được các nghệ nhân Phương Bắc chế tác trên chất liệu gỗ Pomu, Gỗ hương, Gỗ Trắc… tạo nên những tác phẩm Tượng Gỗ Tam Thế Phật thần thái và trang nghiêm cho Tượng Gỗ Phong Thuỷ.