Tượng Gỗ Các Thánh Tông Đồ

Tượng Gỗ Các Thánh Tông Đồ được Tượng Gỗ Công Giáo tại Cần Thơ chế tác trên chất liệu gỗ tự nhiên với nhiều mẫu mã đẹp, tinh tế. Các tác phẩm Tượng Gỗ Các Thánh Tông Đồ được chế tác rất có hồn, thần thái. Để có Tượng Gỗ Các Thánh Tông Đồ đẹp xin liên hệ Tượng Gỗ Công Giáo Cần Thơ.