Tượng Gỗ Các Vị La Hán

Tượng Gỗ Các Vị La Hán( Thập Bát La Hán) được các nghệ nhân Phương Bắc chế tác từ chất liệu gỗ hương, cẩm, trắc tạo nên những tác phẩm Tượng Gỗ Các Vị La Hán đẹp, thần thái trong Tượng Gỗ Phong Thuỷ Cần Thơ.