Tượng Gỗ Quan công

Tượng Quan Công được các nghệ nhân Phương Bắc chế tác từ chất liệu gỗ hương, cẩm, trắc tạo nên những tác phẩm Tượng Gỗ Quan Công đẹp, thần thái trong Tượng Gỗ Phong Thuỷ Cần Thơ