Tượng Gỗ Công Giáo

Tượng Gỗ Công Giáo – Tượng Gỗ Thiên Chúa tại Cần Thơ với tiêu chí luôn hướng đến nét đẹp, cái hồn trong tác phẩm, sự độc đáo dựa trên thế tự nhiên, trên tay nghề điêu luyện của Người thợ thực hiên trên từng tác phẩm Tượng Gỗ Công Giáo, Vật phẩm công giáo theo các chủ đề: Tượng Gỗ Công Giáo( Tượng Gỗ Thiên Chúa, Tượng Chúa Chịu Nạn, Tượng Chúa Thăng Thiên, Tượng Chúa Chăn Chiên, Tượng Chúa Kito Vua, ,Tượng Nhan Chúa, Tượng Gia Đình Thánh Gia, Tượng Mẹ Maria, Tượng Thánh Giuse) hay Vật Phẩm Công giáo(Bàn Thờ Thiên Chúa, Tượng Bàn Tiệc Ly, Tượng Các Thánh Tông Đô, Tượng Các Thánh Tử Đạo, Tượng Các Thiên Thần …). Tượng Gỗ Công Giáo Cần Thơ chuyên cung cấp các sản phẩm tượng gỗ công giáo chất lượng, giá thành hợp lý, đạt mỹ thuật cao trong từng tác phẩm chế tác.